مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا (ع)

برگزار کنندگان جلسات برای شروع جلسات به سامانه وارد شده و سپس جلسه مورد نظر را آغاز نمایید
شرکت کنندگان برای شرکت در کلاس یا جلسات می بایست لینک مستقیم به آن جلسه را در اختیار داشته باشند.

امکانات سامانه

اتاق های شخصی شده

مدیریت ضبط جلسات

طراحی های شخصی

احراز هویت کاربر

کوکی ها به ما کمک میکنند تا خدمات خود را ارائه دهیم. با استفاده از این خدمات، شما با استفاده از کوکی های ما موافقت میکنید.